16/08/2022 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông lâu
東樓

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:49

 

Nguyên tác

萬里流沙道,
西征過北門。
但添新戰骨,
不返舊征魂。
樓角臨風迥,
城陰帶水昏。
傳聲看驛使,
送節向河源。

Phiên âm

Vạn lý lưu sa đạo,
Tây chinh quá bắc môn.
Đãn thiêm tân chiến cốt,
Bất phản cựu chinh hồn.
Lâu giốc lâm phong quýnh,
Thành âm đới thuỷ hôn.
Truyền thanh khán dịch sứ,
Tống tiết hướng hà nguyên.

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy dài tới vạn dặm,
Đi về phía tây qua cửa bắc.
Đã thêm xương kẻ mới chết trận,
Mà hồn lính cũ lại chẳng thấy về.
Vọng gác đứng trước cơn gió giật,
Phía chân thành giải nước trong cảnh chiều.
Nghe tiếng vang trông thấy sứ nhà vua,
Cờ tiết đi về phía nguồn sông.

Bản dịch của Phan Ngọc

Cát bay vạn dặm trải
Sang Tây qua cửa này
Chỉ thêm xương lính mới
Hồn lính chẳng về đây
Kèn lầu vượt gió thổi
Thành Bắc nước triều đầy
Có tin báo sứ giả
Tìm nguồn sông phía Tây
(Năm 759)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đông lâu