15/08/2020 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu trọc lông lốc bình đào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:42

 

Đầu trọc lông lốc bình đào,
Nhà ai có cỗ, thì vào gặm xương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đầu trọc lông lốc bình đào