03/08/2020 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kéo dây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 28/04/2009 04:32

 

Rút mây chặt cỏ,
Bỏ mây chặn lời.
Nghe tiếng cọp đòi,
Rút mây mà chạy!
Hê... Hê... Hê...
Nguồn: Văn học dân gian Việt Nam (dùng trong nhà trường), Trần Hoàng - Triều Nguyên (tuyển chọn - biên soạn), NXB Thuận Hoá, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kéo dây