27/10/2021 22:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiếu mẫu từ
漂母祠

Tác giả: Vũ Quỳnh - 武瓊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2011 07:36

 

Nguyên tác

憫我想曾施一飯,
報恩何意望千金。
忌人奚似知人處,
呂后應殊漂母心。

Phiên âm

Mẫn ngã tưởng tằng thi nhất phạn,
Báo ân hà ý vọng thiên kim.
Kỵ nhân hề tự tri nhân xứ,
Lã hậu ứng thù Phiếu mẫu tâm[1].

Dịch nghĩa

Xót thương cảnh đói khát mà đem cho một bát cơm
Đâu có ý mong đền ơn đến ngàn vàng
Nghi kỵ người sao bằng việc biết người
Tấm lòng Lã hậu khác với Phiếu mẫu

Bản dịch của Nhữ Hà, Bùi Văn Nguyên

Cơm sẻ, tình thương cơn đói khát
Nghìn vàng, đâu ngóng chuyện đền ơn?
Giấu tên Phiếu mẫu người đâu tá?
Lã hậu đừng hòng xứng cán cân!
Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phan Văn Các chủ trì, NXB Hà Nội, 2009
Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phan Văn Các chủ trì, NXB Hà Nội, 2009
[1] Lã hậu là vợ của Hán Cao tổ Lưu Bang (người sáng lập nhà Tây Hán), kẻ đã lập mưu giết Hoài Âm hầu Hàn Tín. Đây ý nói Lưu Bang, Lã hậu vì nghi ngờ mà lập mưu giết Hàn Tín, sao bằng Phiếu mẫu (người đã cho Hàn Tín cơm ăn) mà được hậu tạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quỳnh » Phiếu mẫu từ