09/08/2020 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành
偶成

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2013 10:02

 

Nguyên tác

簾低細雨逗輕煙,
睡覺蓬窗思往然。
猛憶近來頻得夢,
忘機時伴海鷗眠。

Phiên âm

Liêm đê tế vũ đậu khinh yên,
Thuỵ giác bồng song tứ vãng nhiên.
Mãnh ức cận lai tần đắc mộng,
Vong cơ thời bạn hải âu miên.

Dịch nghĩa

Rèm thấp, mưa nhỏ đọng thành khói nhẹ
Tỉnh giấc bên cửa bồng nghĩ ngợi miên man
Nhớ vô cùng, gần đây thường mộng thấy
Quên mọi tính toán, chỉ mải làm bạn với chim hải âu

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Rèm thấp mưa bay đọng khói mây
Cửa bồng tỉnh giấc, nghĩ đâu đây
Vô cùng là nhớ thường theo mộng
Làm bạn chim âu mải tháng ngày
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Ngẫu thành