03/04/2023 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tư nhi lệnh
相思兒令

Tác giả: Án Thù - 晏殊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 13:33

 

Nguyên tác

昨日探春消息
湖上綠波平
無奈繞堤芳草
還向舊痕生
有酒且醉瑤觥
更何妨檀板新聲
誰教楊柳千絲
就中牽繫人情

Phiên âm

Tạc dạ thám xuân tiêu tức
Hồ thượng lục ba bình
Vô nại nhiễu đê phương thảo
Hoàn hướng cựu ngân sinh
Hữu tửu thả tuý dao quang
Cánh hà phương đàn bản tân thanh
Thuỳ giáo dương liễu thiên ty
Tựu trung khiên hệ nhân tình.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hôm trước dò xuân tiêu tức
Sóng lặng nước hồ xanh
Khốn nỗi quanh đê cỏ ngát
Vết cũ mọc mầm nhanh
Chén ngọc rượu uống say mềm
Còn ngại chi gõ nhịp tân thanh
Ai xui dương liễu tơ mành
Mà đem ràng buộc nhân tình ?
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Thù » Tương tư nhi lệnh