27/06/2022 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa công 7
車攻 7

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:53

 

Nguyên tác

蕭蕭馬鳴,
悠悠旆旌。
徒禦不驚?
大庖不盈?

Phiên âm

Tiêu tiêu mã minh,
Du du bại tinh.
Đồ ngự bất kinh,
Đại bào bất doanh.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tiếng ngựa hý nghe chiều nhàn nhã
Bóng cờ bay ẻo lả thung dung
Bộ binh, quan ngự lạnh lùng
Bếp vua, phần thịt thì không đủ đầy
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa công 7