30/11/2021 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ hậu hiểu hành độc chí Ngu Khê bắc trì
雨後曉行獨至愚溪北池

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 31/03/2017 17:57

 

Nguyên tác

宿雲散洲渚,
曉日明村塢。
高樹臨清池,
風惊夜來雨。
子心適無事,
偶此成賓主。

Phiên âm

Túc vân tán châu chử,
Hiểu nhật minh thôn ổ.
Cao thụ lâm thanh trì,
Phong kinh dạ lai vũ.
Tử tâm thích vô sự,
Ngẫu thử thành tân chủ.

Dịch nghĩa

Mây còn sót sau mưa tan dần trên cù lao,
Nắng sớm soi khắp thôn xóm.
Tới một cây cao bên một ao nước trong,
Đêm qua gió thổi kinh hồn làm trời đổ mưa.
Lòng kẻ sĩ lúc này không còn thiết sự đời,
Nên tình cờ ta là khách tới thăm chủ (cây).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên cù lao mây thừa tan hết
Nắng sớm mai soi khắp xóm thôn
Đến cây cao cạnh ao trong
Đêm qua gió thổi kinh hồn trời mưa
Sự đời ta hết được thua
Tình cờ thành khách đến đùa chủ cây.
Ngu Khê: tên xã trong Vĩnh Châu (nay trong huyện Linh Lăng, tỉnh Hồ Nam).

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Vũ hậu hiểu hành độc chí Ngu Khê bắc trì