12/08/2020 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:04

 

Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
Anh không phải thằng Bùi Kiệm[1] sao chín mười phần bạn nghi?
Quan Công[2] thuở trước có nghì
Em ở có nghĩa, anh vì nghĩa nhơn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Nhân vật phản diện trong truyện Lục Vân Tiên.
[2] Nhân vật chính diện trong Tam Quốc diễn nghĩa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân