28/06/2022 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thề thốt
Ты клялась до гроба

Tác giả: Nikolai Zabolosky - Николай Заболоцкий

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 04/03/2020 08:27

 

Nguyên tác

Клялась ты - до гроба
Быть милой моей.
Опомнившись, оба
Мы стали умней.

Опомнившись, оба
Мы поняли вдруг,
Что счастья до гроба
Не будет, мой друг.

Колеблется лебедь
На пламени вод.
Однако к земле ведь
И он уплывет.

И вновь одиноко
Заблещет вода,
И глянет ей в око
Ночная звезда.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em tự tin thề thốt
Nguyện yêu anh suốt đời.
Cơn mê chợt qua rồi,
Ta thấy mình sáng suốt.

Bỗng hai ta nhận biết,
Khi hết cơn mê rồi,
Hạnh phúc đến trọn đời,
Cưng ơi, không hề có.

Có cây sào kéo nước
Trên mặt giếng đung đưa,
Nước như ánh lửa soi,
Vẫn hướng về mặt đất.

Dưới giếng sâu, mặt nước
Lại sóng sánh, đơn côi,
Đắm nhìn mắt nước soi
Ánh sao đêm thao thức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Zabolosky » Em thề thốt