05/10/2022 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Đinh quân
悼丁君

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 05:58

 

Nguyên tác

如磐夜氣壓重樓,
剪柳春風道九秋。
瑤瑟凝塵清怨絕,
可憐無女耀高丘。

Phiên âm

Như bàn dạ khí áp trùng lâu,
Tiễn liễu xuân phong đạo cửu thâu.
Dao sắt ngưng trần thanh oán tuyệt,
Khả liên vô nữ diệu cao khâu.

Bản dịch của Phan Văn Các

Hơi đêm như đá nặng đè lầu
Gió sắc hơn dao xuân đến thu
Bụi bám đàn Dao, sầu oán dứt
Giai nhân vắng bóng tủi gò cao
Đinh quân: tức nhà văn nữ Đinh Linh, có tác phẩm Mặt trời chiếu trên sông Tang Càn đã được dịch sang tiếng Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Điếu Đinh quân