30/07/2021 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc toán tử
卜算子

Tác giả: Trương Hiếu Tường - 張孝祥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/09/2014 02:31

 

Nguyên tác

風生杜若洲,
日暮垂楊浦。
行到田田亂葉邊,
不見淩波女。

獨自倚危欄,
欲向荷花語。
無奈荷花不應人,
背立啼紅雨。

Phiên âm

Phong sinh đỗ nhược châu,
Nhật mộ thuỳ dương phố.
Hành đáo điền điền loạn diệp biên,
Bất kiến lăng ba nữ.

Độc tự ỷ nguy lan,
Dục hướng hà hoa ngữ.
Vô nại hà hoa bất ứng nhân,
Bối lập đề hồng vũ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trong gió thơm mùi cỏ
Bến chiều dương liễu rủ
Đi đến đám sen lá bồng bềnh
Cô hái không còn đó

Bèn đứng tựa lầ cao
Muốn cùng hoa nhắn nhủ
Lẽ nào hoa chẳng muốn nghe ta
Bay loạn như mưa đỏ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hiếu Tường » Bốc toán tử