26/10/2020 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về chợ Vạn thì về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 12:40

 

Ai về chợ Vạn thì về
Chợ Vạn có nghề đặt rượu nuôi heo
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về chợ Vạn thì về