10/12/2022 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Giả Đảo quy Chung Hồn
送賈島歸鐘渾

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2013 09:43

 

Nguyên tác

日日攻詩亦自強,
年年供應在名場。
春風驛路歸何處,
紫閣山邊是草堂。

Phiên âm

Nhật nhật công thi diệc tự cường,
Niên niên cung ứng tại danh trường.
Xuân phong dịch lộ quy hà xứ,
Tử các sơn biên thị thảo đường.

Dịch nghĩa

Ngày nào cũng làm thơ công kích nhưng cũng khá,
Năm nào cũng đi thi (mà không đậu).
Trong gió xuân (ông) lên bến đặng về đâu vậy ?
(Được biết ông) về nhà cỏ ở núi Tử Các.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày nào cũng làm thơ công kích
Tới trường thi chỉ tích niềm đau
Gió xuân ra bến về đâu ?
Về non Tử Các dãi dầu mái tranh
Giả Đảo là sư hoàn tục, đi thi nhiều lần không đậu, nổi tiếng về châm trích thời vãn Đường. Theo "Toàn Đường thi" ông để lại 4 quyển, gồm 393 bài thơ. Chung Hồn là tên một thôn trong núi Tử Các (nay tại đông nam huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây, là nơi ông cất nhà cỏ tá túc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Tống Giả Đảo quy Chung Hồn