03/08/2020 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cá buồn cá vọt qua đăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 15:55

 

Cá buồn cá vọt qua đăng,
Em buồn em biết than rằng cùng ai!
Than rằng cùng trúc, cùng mai,
Cùng cây gỗ táu, cùng cây ngô đồng.
Xót xa như muối đổ vào lòng,
Đắng cay như ngậm bồ hòn vẫn phải gượng vui.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cá buồn cá vọt qua đăng