20/01/2022 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 54
54

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:59

 

Nguyên tác

Where do you hurry with your basket this late evening when the marketing is over?
They all have come home with their burdens; the moon peeps from above the village
trees.
The echoes of the voices calling for the ferry run across the dark water to the distant
swamp where wild ducks sleep.
Where do you hurry with your basket when the marketing is over?
Sleep has laid her fingers upon the eyes of the earth.
The nests of the crows have become silent, and the murmurs of the bamboo leaves are
silent.
The labourers home from their fields spread their mats in the courtyards.
Where do you hurry with your basket when the marketing is over?

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Em cắp thúng vội vã đi đâu lúc này chiều muộn khi chợ tan rồi?

Thiên hạ ai nấy đều về nhà, gánh gồng nặng chĩu. Mặt trăng đã hé nhìn vòm cây trong thôn làng.

Tiếng vọng của người gọi thuyền sang sông vang trên mặt nước tối om lan đến tận bãi lầy xa tít, nơi bầy vịt trời đang yên giấc ngủ ngon.

Em cắp thúng vội vã đi đâu khi chợ tàn rồi?

Giấc ngủ đã đặt tay ngà lên mi trái đất.

Nơi nơi chim chóc đều nằm im trong tổ ấm; tiếng là tre thì thầm cũng bặt thinh. Từ đồng ruộng nông dân trở về; họ trải chiếu trên sân nằm nghỉ.

Em cắp thúng vội vã đi đâu khi chợ tan rồi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 54