16/08/2022 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em thấy anh rồi - trong bóng đêm”
“I see thee better - in the dark”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/03/2022 19:32

 

Nguyên tác

I see thee better — in the Dark —
I do not need a Light —
The Love of Thee — a Prism be —
Excelling Violet —

I see thee better for the Years
That hunch themselves between —
The Miner's Lamp — sufficient be —
To nullify the Mine —

And in the Grave — I see Thee best —
Its little Panels be
Aglow — All ruddy — with the Light
I held so high, for Thee —

What need of Day —
To Those whose Dark — hath so — surpassing Sun —
It deem it be — Continually —
At the Meridian?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em thấy anh rồi - trong bóng đêm -
Nên em chẳng thiết nghĩ đến đèn -
Tình yêu của anh - là lăng kính -
Quyến rũ tựa màu hoa tím sim -

Nhiều năm em hiểu anh nhiều thêm
Cảm như mọi thứ đã tự nhiên -
Thợ mỏ với đèn – vừa soi đủ -
Để thấy bao trùm mỏ thiên nhiên -

Và trong trang phòng - em thấy anh -
Qua làn vách ván nhỏ mong manh
Rạng rỡ - hồng hào - trong ánh sáng
Em được nuông chiều, bởi vì anh -

Những gì thiếu thốn của ban ngày -
Vượt qua Mặt trời - Bóng tối đây -
Xem như vậy đã thành – miên viễn -
Tại cực điểm rồi phải nơi đây?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Em thấy anh rồi - trong bóng đêm”