21/09/2023 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lô Hoa điếm thính châm
蘆花店聽砧

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:34

 

Nguyên tác

秋著蘆花兩岸明,
箇中一室有餘清。
慣聽欸乃短長韻,
何處丁東三兩聲。
似遣幽人增逸興,
非關戍婦怯閨情。
床頭怕作功名夢,
助我荒雞時一鳴。

Phiên âm

Thu trước lô hoa lưỡng ngạn minh,
Cá trung nhất thất hữu dư thanh.
Quán thinh ai nãi đoản trường vận,
Hà xứ đinh đông tam lưỡng thanh.
Tự khiển u nhân tăng dật hứng,
Phi quan thú phụ khiếp khuê tình.
Sàng đầu phạ tác công danh mộng,
Trợ ngã hoang kê thời nhất minh.

Dịch nghĩa

Thu nhuốm hoa lau, hai bờ toả sáng,
Một ngôi nhà ở trong đó, sạch sẽ có thừa.
Tai quen nghe giọng hát vần dài ngắn trong trẻo,
Tiếng nện thình thịch từ đâu vọng tới nhịp hai ba.
Tựa như làm tăng thêm thú nhàn dật của người ẩn sĩ,
Không liên quan gì đến tình khuê phụ của người lính thú.
Giữa lúc đang lo mộng công danh đến đầu giường,
Con gà rừng gáy lên một tiếng giúp ta tỉnh dậy.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Ngàn lau thu nhuốm sáng đôi bờ,
Một nếp nhà trông vẻ mộng thơ.
Ai đó rong thuyền buông điệu hát,
Chày đâu đập vải rộn đêm mờ.
Nhàn nhân được thể càng cao hứng,
Chinh phụ can chi hoá thẫn thờ.
Sợ mộng công danh còn đeo đẳng,
Gà rừng bỗng gáy tỉnh cơn mơ.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Lô Hoa điếm thính châm