09/05/2021 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ xuân tiểu vũ
初春小雨

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 06:34

 

Nguyên tác

天街小雨潤如酥,
草色遙看近卻無,
最是一年春好處,
絕勝煙柳滿皇都。

Phiên âm

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,
Thảo sắc dao khan, cận khước vô.
Tối thị nhất niên xuân hảo xứ,
Tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng đô.

Dịch nghĩa

Mưa phùn làm đường đi bóng loáng
Từ xa nhìn như có màu cỏ, lại gần chẳng có gì
Đây là lúc đẹp nhất của mùa xuân trong một năm
Vì khắp kinh đô các hàng liễu như mờ trong sương khói

Bản dịch của Phụng Hà

Mưa phùn trơn ướt khắp nẻo đi
Xa dường cỏ, gần chẳng thấy chi
Trong năm đẹp nhất mùa xuân đẹp
Khói mờ che ngàn liễu kinh kỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Sơ xuân tiểu vũ