07/08/2020 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 17:44

 

Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút,
Gà mẹ lạc con, miệng tục chân bươi.
Anh gặp em đây, chúm chím miệng cười,
Năm ba phần thảm, chín mười phần thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút