11/08/2020 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua mẹ dạy ra đường

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:21

 

Hôm qua mẹ dạy ra đường
Thấy anh trai ấy hãy nhường đường đi
Hôm nay lòng chẳng còn chi
Để tâm làm việc bút ghi sai nhiều.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hôm qua mẹ dạy ra đường