18/05/2024 14:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật Tây Hồ tức sự
春日西湖即事

Tác giả: Trịnh Diễm - 鄭琰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 22:57

 

Nguyên tác

蘇小門前柳帶煙,
暖沙晴日水如天。
杏釄供作宜春酒,
榆莢分為買笑錢。
垂柳綠遮騎馬路,
落花紅襯釣魚船。
杜鵑不解遊人意,
催盡韶光又一年。

Phiên âm

Tô Tiểu môn tiền liễu đới yên,
Noãn sa tình nhật thuỷ như thiên.
Hạnh my[1] cung tác nghi xuân tửu[2],
Du giáp phân vi mãi tiếu tiền.
Thuỳ liễu lục già kỵ mã lộ,
Lạc hoa hồng sấn điếu ngư thuyền.
Đỗ quyên bất giải du nhân ý,
Thôi tận thiều quang hựu nhất niên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu ngậm sương trước nhà Tô Tiểu
Trời nước xanh cát ấm ngày trong
Hạnh my thành rượu nghi xuân
Trái du nở những đồng tiền cười khang
Bờ dương xanh phủ đường kỵ mã
Hoa rơi làm hồng cả thuyền câu
Đỗ quyên không giải hết sầu
Một năm như đã tận màu xuân xanh
[1] Tên một loại rượu làm bằng gạo và trái hạnh.
[2] Rượu dùng để cúng tế thần vào tháng hai, cầu một năm tốt đẹp theo tục lệ người Tàu xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Diễm » Xuân nhật Tây Hồ tức sự