28/10/2021 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai lượm đá quăng trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 09:36

 

Đố ai lượm đá quăng trời,
Đan gầu tát biển, ghẹo người cung trăng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai lượm đá quăng trời