04/02/2023 12:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý
古意

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 08:53

 

Nguyên tác

男兒事長征,
少小幽燕客。
賭勝馬蹄下,
由來輕七尺。
殺人莫敢前,
鬚如蝟毛磔。
黃雲隴底白雪飛,
未得報恩不能歸。
遼東小婦年十五,
慣彈琵琶解歌舞。
今為羌笛出塞聲,
使我三軍淚如雨。

Phiên âm

Nam nhi sự trường chinh,
Thiếu tiểu U Yên khách.
Đổ thắng mã đề hạ,
Do lai khinh thất xích.
Sát nhân mạc cảm tiền,
Tu như vị mao trách.
Hoàng vân lũng để bạch tuyết phi,
Vị đắc báo ân bất năng quy.
Liêu Đông tiểu phụ niên thập ngũ,
Quán đàn tỳ bà giải ca vũ.
Kim vi Khương địch xuất tái thanh,
Sử ngã tam quân lệ như vũ.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nam nhi chinh chiến xa
Khách U Yên tuổi trẻ
Dưới ngựa thắng bao phen
Tính mệnh thường xem nhẹ
Giết người ai dám đương
Râu như lông nhím khoẻ
Dưới núi mây vàng, mây trắng bay
Chưa đền ơn nước, chửa về ngay
Liêu Đông cô gái mười lăm tuổi
Thạo gảy tì bà, ca múa giỏi
Sáo Khương nay thổi điệu biên cương
Khiến cả ba quân lệ như suối
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Cổ ý