27/06/2022 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật hoài hữu nhân
夏日懷友人

Tác giả: Đồ Long - 屠隆

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 20:21

 

Nguyên tác

松風消大暑,
長日坐髙林。
路斷千峯合,
天垂萬木隂。
偶然成客夢,
一半是鄉心。
得句無人賞,
年來欲廢吟。

Phiên âm

Tùng phong tiêu đại thử,
Trường nhật toạ cao lâm.
Lộ đoạn thiên phong hợp,
Thiên thuỳ vạn mộc âm.
Ngẫu nhiên thành khách mộng,
Nhất bán thị hương tâm.
Đắc cú vô nhân thưởng,
Niên lai dục phế ngâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thổi tùng giảm cơn nóng bức,
Ngày hè dài ngồi mãi rừng sâu.
Ngàn núi hợp đường đi cắt đứt,
Bóng cây râm trời xuống đã lâu.
Bỗng nhiên mộng từ nơi đất khách,
Nửa nhớ quê nửa nhớ bạn tôi.
Được mấy câu không người thưởng thức,
Định sang năm sẽ chẳng ngâm hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồ Long » Hạ nhật hoài hữu nhân