14/08/2022 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn độ Bình Lãng khê

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 25/04/2013 20:31

 

Phiên âm

Khuê lưu duyên ngạn hoạt thương đài
Lâm tế âm tình nhất bán khai
Vãn chiếu lục ly hồng diệp kính
Giao thôn tam lưỡng bạch vân ôi
Tại công bất cảm trần đa bệnh
Trì lộc ưng nan thuyết phạp tài
Tối ái Hồng sơn thiên vạn diệp
Đạm yên nhàn vãng hựu nhàn lai

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Ven bờ suối chảy đẫm rêu xanh
Một nửa rừng râm bóng mát cành
Chiều tối lung linh đường đỏ lá
Làng xa dăm đám trắng mây lành
Nhận lương chẳng nói tài năng thiếu
Việc nước khôn than bệnh tật sinh
Yêu lắm non Hồng muôn vạn lớp
Khói thưa lãng đãng tỏa nhàn thênh
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Vãn độ Bình Lãng khê