28/05/2022 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán
文如超适無前暵

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2018 19:42

 

Nguyên tác

文如超适無前暵;
詩到從綏不盛唐。

Phiên âm

Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán;
Thi đáo Tùng, Tuy bất Thịnh Đường.

Dịch nghĩa

Văn được như Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát thì trước đời Hán cũng không tìm thấy ai;
Thơ đạt được bằng Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương thì đời Thịnh Đường cũng không có.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn như Siêu, Quát, Tiền Hán không ai,
Thơ đạt Tùng, Tuy, Thịnh Đường chẳng có.
Hai câu đối này ngụ ý khen tài văn của Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát và tài thơ của Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương. Có tài liệu dẫn của vua Tự Đức làm, có tài liệu cho là lưu truyền trong dân gian.

Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, NXB Văn hoá, 1962
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán