19/01/2021 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch kỳ 1
除夕其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2020 17:22

 

Nguyên tác

嫩柳癯梅色慙鮮,
光陰從此入新天。
覓巢舊燕思貧主,
破雪新晴露一邊。
蔣詡但知皇漢臘,
陶潛猶記義熙年。
頹然一醉元宵及,
起換衣裳伴水仙。

Phiên âm

Nộn liễu cồ mai sắc tiệm tiên,
Quang âm tòng thử nhập tân thiên.
Mịch sào cựu yến tư bần chủ,
Phá tuyết tân tình lộ nhất biên.
Tưởng Hủ đãn tri Hoàng Hán[1] lạp,
Đào Tiềm do ký Nghĩa Hy[2] niên.
Đồi nhiên nhất tuý nguyên tiêu cập,
Khởi hoán y thường bạn thuỷ tiên.

Dịch nghĩa

Liễu non mai gầy dần dần có sắc tươi,
Bóng quang âm từ nay đi vào một tiết trời mát.
Chim én cũ tìm tổ còn nhớ chủ nghèo,
Nắng mới phá tuyết đã ló ra một phía trời.
Tưởng Hủ chỉ biết ngày tế chạp của nhà Hán,
Đào Tiềm còn ghi niên hiệu Nghĩa Hy.
Say mềm một giấc mãi đến sáng mồng một,
Dậy thay xiêm áo ngồi bên hoa thuỷ tiên.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Mai gầy liễu nõn, sắc dần tươi,
Thấm thoắt quang âm xuân tới rồi.
Tổ cũ én xưa còn nhớ chủ,
Tuyết tan nắng mới đã nghiêng trời.
Đào Tiềm ghi hiệu theo đời trước,
Tưởng Hủ lễ triều vẫn Hán thôi.
Một giấc say mềm... mồng một Tết,
Dậy thay áo mới ngắm hoa cười.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Trần Hàm làm quan đình uý giám, bỏ quan về nhà khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, đổi pháp chế. Đến ngày tế chạp, Hàm vẫn theo ngày tiết như nhà Hán định. Nguyễn Khuyến đã nhầm điển này cho Tưởng Hủ.
[2] Sau khi Lưu Dụ cướp ngôi nhà Đông Tấn lập ra nước Tống ở Nam triều, Đào Tiềm (là tôi nhà Tấn) vẫn cứ dùng Nghĩa Hy là niên hiệu đời trước đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Trừ tịch kỳ 1