17/05/2021 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng du xuân giang hữu cảm
重遊春江有感

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 10:11

 

Nguyên tác

去年三月珥河濱,
麗服相隨五六人。
岸草無情春自綠,
江流在眼客還新。
清吟雨後邀紅葉,
緩棹風前過白蘋。
長恐寸心遙魏闕,
五湖偏載讀書身。

Phiên âm

Khứ niên tam nguyệt Nhị Hà tân,
Lệ phục tương tuỳ ngũ lục nhân.
Ngạn thảo vô tình xuân tự lục,
Giang lưu tại nhãn khách hoàn tân.
Thanh ngâm vũ hậu yêu hồng diệp,
Hoãn trạo phong tiền quá bạch tần.
Trường khủng thốn tâm giao nguỵ khuyết,
Ngũ Hồ thiên tải độc thư thân.

Dịch nghĩa

Tháng ba năm ngoái trên bến Nhị Hà,
Mặc áo đẹp theo sau có năm, sáu người.
Bờ cỏ vẫn vô tình, xuân về tự tốt tươi,
Dòng sông vẫn ở trước mắt như xưa mà khách thì lại mới.
Sau cơn mưa, ngâm nhè nhẹ đón chiếc lá hồng,
Trước làn gió, chèo khoan thai qua bãi tần trắng.
Luống sợ tấc lòng xa nơi cung khuyết,
Để chiếc thuyền Ngũ Hồ riêng chở kẻ thư sinh.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tháng ba năm ngoái trên sông Nhị,
Sáu bẩy người theo đẹp áo khăn.
Cỏ bãi hững hờ xuân tự biếc,
Dòng sông quen thuộc khách như tân.
Sau mưa ngâm nhẹ ca hồng diệp,
Trước gió chèo khoan lướt bạch tần.
Tấc dạ những lo, xa khuyết ngọc,
Ngũ Hồ riêng chở khách làng văn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Trùng du xuân giang hữu cảm