09/02/2023 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh
清明

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 13/01/2013 10:57

 

Nguyên tác

卷地風拋巿井聲,
病夫危坐了清明。
一帘晚日看收盡,
楊柳微風百媚生。

Phiên âm

Quyển địa phong phao thị tỉnh thanh[1],
Bệnh phu nguy toạ liễu thanh minh.
Nhất liêm vãn nhật khan thu tận,
Dương liễu vi phong bách mỵ sinh.

Dịch nghĩa

Khắp nơi tiếng ồn ào đường phố theo gió vọng đến
Lão ốm ngồi hết cả ngày thanh minh
Một rèm đón nắng chiều, thu hết vào mắt
Gió lướt nhẹ qua dương liễu trăm vẻ đẹp sinh ra.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Khắp nẻo thị thành tiếng gió đưa
Thanh minh ngồi suốt bệnh thân già
Một rèm nắng xế thu vào mắt
Dương liễu xanh rờn gió gợn qua
Bài này tuyển từ Trần Dữ Nghĩa tập quyển 10.

[1] Tiếng ồn ào đường phố trong ngày lễ thanh minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Thanh minh