28/11/2020 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu ẩm [Uống rượu mùa thu; Mùa thu ngồi mát uống rượu; Dạ toạ ngẫu tác]

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2005 00:40

 

Năm gian nhà cỏ[1] thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu[2] đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt[3],
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe[4].
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.
Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn thi tập (A.469), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160). Tiêu đề trong Nam âm thảo chép là Mùa thu ngồi mát uống rượu, trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập chép là Dạ toạ ngẫu tác 夜坐偶作 (Chợt làm khi ngồi trong đêm).

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Các bản Quế Sơn thi tập, Quế Sơn Tam nguyên thi tập chép là “Ba gian lều cỏ”.
[2] Các bản Quế Sơn Tam nguyên thi tập, Nam âm thảo chép là “đêm khuya”.
[3] Có bản chép là “làn khói phủ”.
[4] Các bản Nam âm thảo, Quế Sơn thi tập chép là “Làn ao sóng sánh bóng trăng xoe”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thu ẩm [Uống rượu mùa thu; Mùa thu ngồi mát uống rượu; Dạ toạ ngẫu tác]