18/01/2022 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử đằng thụ
紫藤樹

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 22:22

 

Nguyên tác

紫藤掛雲木,
花蔓宜陽春。
密葉隱歌鳥,
香風留美人。

Phiên âm

Tử đằng quải vân mộc,
Hoa mạn nghi dương xuân.
Mật diệp ẩn ca điểu,
Hương phong lưu mỹ nhân.

Bản dịch của cao nguyên @www.tvvn.org

Tử đằng leo tận mây,
Nở hoa đẹp xuân ấm.
Chim hót trong lá dầy,
Làm mỹ nhân vương vấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tử đằng thụ