22/01/2021 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 35
35

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:54

 

Nguyên tác

Lest I should know you too easily, you play with me.
You blind me with flashes of laughter to hide your tears.
I know, I know your art,
You never say the word you would.
Lest I should not prize you, you elude me in a thousand ways.
Lest I should confuse you with the crowd, you stand aside.
I know, I know your art,
You never walk the path you would.
Your claim is more than that of others, that is why you are silent.
With playful carelessness you avoid my gifts.
I know, I know your art,
You never will take what you would.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Em giỡn cợt vì sợ tôi hiểu quá dễ dàng; em cất tiếng cười để giấu che giọt lệ âm thầm. Tôi hiểu, tôi hiểu nghệ thuật em dùng. Chẳng bao giờ em nói lời muốn nói.

Em tránh né bằng trăm phương nghìn kế, vì sợ tôi không mến trọng thân mình. Em đứng tách riêng, vì sợ tôi lầm với nhiều người khác. Tôi hiểu, tôi hiểu nghệ thuật em dùng. Chẳng bao giờ em đi lối muốn đi.

Em đòi hỏi nhiều hơn người khác. Đó là lý do em chẳng cần tỏ bày. Dáng đùa cợt, vẻ thờ ơ, em khước từ quà tôi trao tặng. Tôi hiểu, tôi hiểu nghệ thuật em dùng. Chẳng bao giờ em nhận món quà muốn nhận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 35