30/01/2022 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung ký Thời hiệu thư
山中寄時校書

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/07/2014 16:16

 

Nguyên tác

蓬萊紫氣溫如玉,
唯予知爾陽春曲,
別來幾日芳蓀綠。
百花酒滿不見君,
青山一望心斷續。

Phiên âm

Bồng Lai tử khí ôn như ngọc,
Duy dư tri nhĩ “Dương xuân khúc[1]”,
Biệt lai kỷ nhật phương tôn lục.
Bách hoa tửu mãn bất kiến quân,
Thanh sơn nhất vọng tâm đoạn tục.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hơi tía Bồng Lai ấm như ngọc
Đàn khúc “Dương xuân” gieo mê đắm
Chia tay hẹn buổi nâng chén lục
Rượu bách hoa đầy anh đã xa
Nhìn vào núi xanh đau chín khúc
[1] Khúc hát trời xuân ca ngợi đức độ Tống Cảnh thời Đường, làm quan luôn luôn thương dân, nghĩ cách làm lợi cho dân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Sơn trung ký Thời hiệu thư