25/05/2024 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc giếng
우물

Tác giả: Kim Chi-ha - 김지하

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 03/12/2011 19:11

 

Nguyên tác

우물에서 달을 길어
빠져죽었네
드레박에.

길게 누운 구름에 묻고 죽었네
꿈꾸든 산머리는
바람에 짤려
고원
아아 고원에서 지나간
지나간 날의 눈깊은 국경의 밤에
높히 울든 하얀 말
높히 울든 무성의 찰수숫대
목줄기가 찢어졌네
꽃샘아래 철죽목.

온갖 이쁜 소리의 방울과 우렁찬
모든 종들이 굳게 굳게 입을 다물 때
밤이 깊으면 마른 번개의 밤이 깊으면
젊어서들 죽었네
홀로 깨어 일어나 촛불을 밝힌 죄로
도래질을 남기고 끄덕임도 남기고

물마른 우물전엔 흠을 남기고
드레박에 죽었네
우물에서 달을 길어
빠져죽었네.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Kéo vầng trăng từ giếng lên
Đã rơi và chết
Trong chiếc thùng múc nước

Trong những đám mây
Bị giết và được mai táng
Cơn mơ của đỉnh núi
Chợt tan trong gió
Trên những cao nguyên, ôi
Ngày trôi đi trên những cao nguyên
Một đêm nơi biên giới
Con ngựa trắng vùi trong tuyết kêu than
Tiếng những gốc kê Musong rên rỉ
Những cổ họng rách toác bị đốn đổ
Sương chợt đến hoa đỗ quyên chợt nở

Khi những cái miệng chuông của mọi giọng nói đáng yêu
Của tất cả những chùm chuông lộng lẫy câm lặng
Và đêm thẳm sâu
Đêm ngập tràn ánh sáng
                 Những ai chết trẻ trong tội lỗi
Thức dậy cô đơn và thắp nến lên

Để lại cái gật đầu
Để lại cái lắc đầu
Để lại con đường mòn
Chạy quanh cái giếng khô
Và chết trong thùng

Vầng trăng rơi xuống và đã chết
Giờ vớt trẵng từ đáy giếng lên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Chi-ha » Chiếc giếng