21/05/2022 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp gỡ nên thân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/02/2020 09:05

 

Trong bốn bể ai là không trí thức,
Nghĩa tương phùng, tương đắc hoá tương thân.
Trót yêu nhau xa cũng nên gần,
Mới phải đấng văn nhân tài tử.
Thiên lý tao phùng bình thuỷ nghĩa,
Nhất triêu khiển quyển tất giao tình.[1]
Người phong lưu gặp khách thị thành,
Kể sao hết tâm tình cho xiết.
Năm ba chén chè sen tống biệt,
Một vài chung rượu lúc giải phiền.
Mới hay thanh khí cho nên.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 千里遭逢萍水義,一朝遣綣漆膠情. Nghĩa: Nghĩa bèo nước nghìn dặm gặp gỡ nhau, Tình keo sơn một sớm gắn bó với nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp gỡ nên thân