28/11/2021 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 3
菩薩蠻其三

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:25

 

Nguyên tác

歸鴻聲斷殘雲碧,
指窗雪落爐煙直。
燭底鳳釵明,
釵頭人勝輕。
角聲吹曉漏,
曙色同牛斗。
春意看花難,
西風留舊寒。

Phiên âm

Quy hồng thanh đoạn tàn vân bích,
Chỉ song tuyết lạc lô yên trực.
Chúc để phượng thoa minh,
Thoa đầu nhân thắng khinh.
Giốc thanh xuy hiểu lậu,
Thự sắc đồng Ngưu Đẩu.
Xuân ý khán hoa nan,
Tây phong lưu cựu hàn.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồng về tiếng dứt mây xanh vẳng
Ngoài song tuyết rụng lò hương thoảng
Ánh lửa phượng thoa lồng
Đầu thoa nhân thắng rung
Tiếng tù và cạn lậu
Ánh sáng mờ Ngưu Đẩu
Xuân ý ngại xem hoa
Gió tây còn lạnh a
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Bồ tát man kỳ 3