22/10/2021 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sang chơi thì cứ mà sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 00:00

 

Sang chơi thì cứ mà sang,
Đừng bắt dọn đàng mà nhọc lòng dân.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sang chơi thì cứ mà sang