07/10/2022 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Can hành
長干行

Tác giả: Xà Tường - 佘翔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 20:48

 

Nguyên tác

莫愁貌如花,
生長長干里。
嫁與逺遊郎,
愁風復愁水。

Phiên âm

Mạc Sầu đẹp như hoa nở,
Sinh sống tại đất Trường Can.
Gả người đi xa buôn bán,
Buồn lo gió dữ sóng tràn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mạc Sầu mạo như hoa,
Sinh trưởng Trường Can lý.
Giá dữ viễn du lang,
Sầu phong phục sầu thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xà Tường » Trường Can hành