10/12/2022 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Soi gương

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2015 22:20

 

Tặng nhà thơ Kim Tuấn

Bạc rồi nửa sợi tóc xanh
Dẫu không chờ đợi
                               cũng đành thế thôi
Tôi nghe như có một người
Soi gương
              cười
                     với nụ cười triết nhân
1995

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Soi gương