28/03/2023 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời muốn nói...

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2012 22:01

 

Tình yêu hỡi như con chiến mã
Phi ngang tàng qua vuốt sắc thời gian
Sẽ có ngày trong gió bão mịt mù
Con ngựa chết gục đầu vào cát bụi
Lòng kiêu hãnh vẫn mướt xanh như cỏ
Dưới mặt trời càng ánh ỏi thắm tươi
Em muốn lòng kiêu hãnh trong em
Mãi tươi tốt mặc tình yêu thách đố
Nguồn: Thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ, NXB Hội nhà văn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Thị Mỹ Dạ » Lời muốn nói...