27/10/2021 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều thứ bảy

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2020 23:07

 

Anh về nhà trước, chờ em
Chiều đông đã vội làm đêm giữa đường
Nửa trăng hoà với nửa sương
Điện lu không đủ ấm xương cành bàng
Em tan buổi họp, vội vàng
Tạt mua quả trứng, xếp hàng bó rau.
Mai còn đi sớm, vào mau
Thăm con sơ tán, gội đầu cho con.
1967

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Chiều thứ bảy