30/05/2022 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tản mạn vầng-trăng-tâm

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 03/05/2019 10:03

 

1.
Thơ
Tìm về bản thể
Để đối diện linh hồn…
Trí-công-cụ
Như máy móc vô cảm
Một vần thơ
Hiển lộ ánh trăng tâm.

2.
Lưu bóng giai nhân
Gương hồ dậy sóng
Trăng tan
Quên chốn an nhiên theo dục vọng
Bặt Chân Tâm
Cỏ nội
Mây ngàn...

3.
“Nhân bất học bất tri lí”
Nhưng Trí-Lương-Tri
Soi sáng lòng người…
Nhân hữu học
Lắm phường ma quỷ
Mất vầng trăng
Lạc nẻo vô minh.

4.
Trên đầu không ánh trăng tâm
Không Thượng Đế
Không Chúa, không Phật
Không quy luật đất trời nhân quả tâm linh
Cỗi cằn cảm hứng phản tỉnh, tự tri
Cái “tôi” vô cảm
Rất “văn minh” và lang sói hoang sơ!

5.
“Tự tri-tỉnh thức-vô ngã”
Mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống (đạo, đời)
Ngọn đuốc hiện sinh Chân-Thiện-Mĩ...
Gặp lại Trí-Vô-Sư
Giữa vầng trăng vô tướng
Tâm vô ngôn
Soi sáng muôn lời.
2013-2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Tản mạn vầng-trăng-tâm