07/12/2021 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lý Thái Bạch mộ
題李太白墓

Tác giả: Mai Chi Hoán - 梅之煥

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 06:11

 

Nguyên tác

采石江邊一堆土,
李白之名高千古。
來來往往一首詩,
魯班門前弄大斧。

Phiên âm

Thái Thạch giang biên nhất đôi thổ,
Lý Bạch chi danh cao thiên cổ.
Lai lai vãng vãng nhất thủ thi,
Lỗ Ban[1] môn tiền lộng đại phủ.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nấm đất bên bờ sông Thái Thạch
Lưu danh Lý Bạch ở trần gian
Kẻ qua người lại đề thơ vịnh
Đã múa rìu ngay cửa Lỗ Ban
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Tên người thời Xuân Thu. Làm nghề mộc rất khéo, được các thợ mộc suy tôn là ông tổ của nghề mộc. Đến đời nhà Minh, Kế Tường quê ở huyện Hương Sơn làm Công bộ thị lang lấy hiệu là Lỗ Ban. Trong các đời vua Thành Tổ và Tuyên Tôn (nhà Minh), những cung điện trong nội cung và lăng tẩm đều tự tay Kế xây cất. Kế thường vẽ hai con rồng chầu hai bên cửa cung giống y như nhau, người ta rập hai con rồng làm một rồi lấy thước đo không sai một ly nào. Nay còn thước Lỗ Ban lưu lại cho thợ mộc làm nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Chi Hoán » Đề Lý Thái Bạch mộ