26/10/2021 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phím đá

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2018 16:34

 

Lặng trong trời đất
một giọt huơng rừng
nghe từ cát bụi
nỗi niềm riêng chung

Chạm lên phím đá
tiếng hát xanh mầm
tạc vào thế kỷ
tượng ngồi trăm năm
Nguồn: Tượng (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Phím đá