02/10/2022 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm Lý thập nhị trạch
飲李十二宅

Tác giả: Trương Kế - 張繼

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 14:43

 

Nguyên tác

重門敝春夕,
燈燭靄余煇。
醉我百尊酒,
留連夜未歸。

Phiên âm

Trùng môn tệ xuân tịch,
Đăng chúc ái dư huy.
Tuý ngã bách tôn tửu,
Lưu liên dạ vị quy.

Dịch nghĩa

Nhà nhà làm buổi chiều xuân kém đi,
Đèn đuốc và mây làm ta ngột ngạt.
Uống cả trăm chén ta đã say,
Chủ nhà cứ giữ lại, liền mấy tối chưa cho về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà nhà hại chiều xuân
Đèn, đuốc, mây xoay vần
Uống say đã trăm chén
Vài đêm vẫn ân cần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kế » Ẩm Lý thập nhị trạch