19/06/2024 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 15:16

 

Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ,
Trách bà Nguyệt để lỗi đạo tao khang.
Vì ai phân rẽ đôi đàng,
Dù cho đó đặng chốn giàu sang.
Phải nhớ mấy câu ân tình thuở trước chớ có phụ phàng duyên em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách ông Tơ xe lơi mối chỉ