21/07/2024 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bò chọi nhau và lũ ếch

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/09/2019 21:13

 

Hai Bò mộng chọi nhau chí tử
Trên cánh đồng cạnh thửa ruộng lầy
Ếch già vẫn sống ở đây
Sợ run cầm cập mặt ngây cán tàn

- “Sao mà bác nhát gan quá vậy?”
Ếch non thưa lúc nhảy lại gần
- “Cháu ơi, mày chưa một lần
Thấy Bò mộng đánh nhau gần chúng ta

Khi con bại tụt ra ngoài cỏ
Ngã lăn quay xuống hố rêu này
Thì mình bị đè bẹp ngay...”
Sự tình rõ tựa ban ngày tiếp theo

Bò thua trận lao vèo xuống hố
Móng guốc to dậm cổ Ếch già
Ếch con sao thoát được ra
Muỗi ruồi còn chết nữa là Ếch kia...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Bò chọi nhau và lũ ếch