21/05/2024 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Định tam thập cảnh - Chu thổ sừ vân
嘉定三十景-朱土鋤雲

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 07:39

 

Nguyên tác

鎮邊朱土海之陬,
破曉鋤雲牧子儔。
赤縣昏霾犁殆盡,
黑壚蕪穢闢將周。
雨饒山澗晨開堰,
草裕春堤晚放牛。
萬頃胭霞收拾足,
歸來初月荷肩頭。

Phiên âm

Trấn Biên chu thổ hải chi tưu?
Phá hiểu sừ vân mục tử trù.
Xích huyện[1] hôn mai lê đãi tận,
Hắc lô[2] vu uế tịch tương chu.
Vũ nhiêu sơn giản thần khai yển.
Thảo dụ xuân đê vãn phóng ngưu.
Vạn khoảnh yên hà thu thập túc,
Quy lai sơ nguyệt hà kiên đầu.

Dịch nghĩa

Trấn Biên có bãi đất son, liền ngay ven bể,
Trong đám mây mờ mịt, mới tảng sáng đã có từng hàng người bừa.
Gần đô thị, những đám um tùm cuốc cày hầu hết,
Đất đen xấu biết bao rậm rạp, khai phá gần xong.
Mưa nhiều, khe núi nước đầy, sáng đi tháo đập,
Xuân tới bờ đê cỏ tốt, chiều đến chăn trâu.
Sương khói một màu muôn khoảng rộng, san sửa vừa xong,
Bừa vác trên vai, đi về nhà dưới bóng trăng mới mọc.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trấn Biên đất thắm miền ven biển,
Sáng sớm tinh mơ trẻ tự đâu.
Huyện đỏ bụi mù người thấm mệt,
Thó đen cỏ rạp đất thay màu.
Mưa tràn khe núi ngày khui đập,
Cỏ ngập đê xuân tối dắt trâu.
Vạn khoảnh yên hà thu thập đủ,
Trở về trăng nõn vác vai đầu.
Chu thổ chỉ đất đỏ ở Long Điền (nay thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu).

[1] Cách gọi huyện nào được kiêm lý chung với kinh thành. Huyện gián tiếp thì là kỳ huyện.
[2] Đất đen rắn, thuộc loại đất ruộng xấu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Gia Định tam thập cảnh - Chu thổ sừ vân