19/10/2019 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước chảy chỗ trũng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:28

 

Nước chảy chỗ trũng
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước chảy chỗ trũng